23. Viljandimaa 15-21-aastaste noorte omaloominguvõistlus

6.03.20

STATUUT

 

1. 23. Viljandimaa noorte omaloominguvõistluse eesmärk on julgustada noorte eneseväljendust omaloomingu kaudu.

2. Võistlus kuulutatakse välja 06. märtsil 2020.

3. Omaloominguvõistluse auhinnafondi panustavad
Eesti Kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupp, Viljandi Omavalitsuste Liidu vahendusel Haridus- ja Teadusministeerium,
Viljandi Linnaraamatukogu.

4. Võistlusel määratakse auhinnad kahes kategoorias:

4.1. Luule

4.2. Proosa

5. Võistluse korraldajal on õigus määrata esitatud võistlustöö juurde kuuluva omaloomingulise illustratsiooni eripreemia.

6. Võistlusel osalemise tingimused:

6.1. Esitatud võistlustöö on esitatud eestikeelses ilukirjanduslikus vormis.

6.2. Esitatud töid tohib omaloominguliste illustratsioonidega täiendada.

6.3. Omaloomingu autor on 06. aprilli 2020 seisuga 15–21 aastat vana.

6.4. Omaloomingu autor elab või õpib Viljandi maakonnas.

6.5. Omaloomingulised ilukirjanduslikud tööd laekuvad koos autori nime, isikukoodi, elukoha, kooli ja pseudonüümiga e-posti aadressile kultuurikonks@gmail.com hiljemalt 06. aprill 2020 kell 23.59.

6.6. Võistlustöö esitamisega annab autor nõusoleku, et loomingut võib avalikustada Viljandi Linnaraamatukogu veebikanalites ning perioodiliselt avaldatavas kogumikus.

6.7. Võistlustöö esitamisega annab autor nõusoleku, et omaloominguvõistlusel kogutud isikuandmeid tohib kasutada omaloominguvõistluse kriteeriumitele vastavuse hindamiseks, võistlejaga suhtlemiseks perioodil märts–juuni 2020, punktis 6.6 nimetatud juhtudel ning vajadusel lepingute sõlmimiseks.

7. 23. Viljandimaa 15–21-aastaste noorte omaloominguvõistluse töid hindab žürii koosseisus Laura Jaanhold, Margus Haav ja Rene Vahtra.

8. Võistluse tulemused tehakse teatavaks ja auhinnad antakse võitjatele üle hiljemalt 30. mai 2020.