Raamatukogus jätkub kohtumiste sari Kellaviietee

3.01.18

Kolmapäeval, 10. jaanuaril kell 17.15-18.30

Kohtumiste sari
Kellaviietee huvitava haridusega
õpetajatele, õpilastele, lapsevanematele ja
haridusest huvitatutele

Külas Tarvastu gümnaasiumi ajalooõpetaja
Aive Kaldra, 
kes jagab oma muljeid ja mõtteid, millised on õpetajad ja õpetamine mängude kaudu Taanis Osterskovi Efterskoles?

Kuidas soodustada mängude kaudu õppijate arengut? Kas mängud on ainult väikelastele? Kuidas mängude kaudu õpetada erinevaid õppeaineid, sh matemaatikat? Mida saab üldse mängude kaudu õpetada ja millised on võimalused tänases koolis?

Kohtumiseni kellaviieteel!

Kohtumiste sari toimub koostöös
Viljandi Hariduse Arengufondiga.

www.facebook.com/haridusfond
www.haridusfond.ee

Esimene kohtumine toimus 1. novembril (2017). 
Külas oli Viljandi Gümnaasiumi direktor Ülle Matsin, kes jagas oma muljeid ja mõtteid, millised on õpetajad ja kool Amsterdamis. Kui on võimalus viibida õppijana teises koolis, siis mida saab märgata sealsete õpetajate töö kohta. Kui sarnased või kui erinevad on meie koolid ja õpetajad Amsterdami näitel.