Kutse raamatu esitlusele

10.10.18

Kolmapäeval, 17. oktoobril kell 17.15 toimub raamatukogus

Küllo Arjakase raamatu "Kaks tormi. Sakalamaa Rahvarinne. Viljandimaa aastatel 1987-1992" esitlus.

 

Tuntud ajaloolase Küllo Arjakase raamat „Kaks tormi. Sakalamaa Rahvarinne. Viljandimaa aastatel 1987–1992" käsitleb Viljandis ja Viljandimaal aset leidnu näitel aastatel 1987–1992 Eestis toimunud suurt murrangut, mil paralleelselt kulgesid ulatuslikud poliitilised, majanduslikud ja sotsiaalsed reformid.

 

Nii muutus Eesti NSV aegne „õitsev" suurpõllumajanduslik Viljandi rajoon ja selle rutiinne elu vaid viie aastaga lausa tundmatuseni. Jutuks on toonased linna ja rajooni juhtivtegelased, aga ka nende hilisem saatus. Samuti saab lugeda, kuidas muutusid võimu- ning omandisuhted.

 

Raamatust saab muu hulgas teada,

* kuidas NSV Liidu kaitseminister Dmitri Ustinov aitas tähistada Viljandi linnaõiguste saamise 700. aastapäeva;

* milline USA tippajaleht kirjutas 1975. aastal Viljandi näidissovhoosi lüpsja Leida Peipsi ja Nõukogude liidri Leonid Brežnevi kirjavahetusest;

* millega pidi sõjaolukorras tegelema Viljandi kesklinnas asunud NSV Liidu Kindralstaabi Luure Peavalitsuse (GRU) eriotstarbeline brigaad;

* kes oli see tuntud Eesti poliitik, ühiskonna- ja kultuuritegelane, kes iseloomustas 1987. aasta 1. jaanuaril ilmunud lehes Tee Kommunismile olukorda sõnadega „Kord pole võid, kord pole mune, kord pole juustu, kord pole kohvi. Pikemat aega polnud vahukoort ja verivorsti, ei ole ka kuiva veini";

* kuidas Eesti NSV võimumehed ja KGB üritasid nurjata 1987. aastal muinsuskaitseliikumise Tarvastu kokkutulekut;

* kes tulihingelistest kommunistidest võitlesid ajalehe Sakala ajaloolise nime taastamise ning Suure-Jaanis Lembitu ausamba taaspüstitamise vastu;

* millised sündmused toimusid Viljandis 1991. aasta augustiputši päevil ja mis leiti KGB kohaliku esinduse ülevõtmisel pärast putši läbikukkumist;

* kui suured olid toidunormid, missuguste kaupade ostuks oli vaja talonge ning mitukümmend korda tõusis Viljandis 1992. aasta esimese viie-kuu kuuga gaasi hind;

* kes oli Viljandimaa esimene rublamiljonär.

 

Raamatu üks allikas on Sakalamaa Rahvarinde (SRR) kesktoimkonna liikme Valli Veigeli kirjutatud üksikasjalikud märkmed SRRi juhtorganite koosolekutelt, mida on põhjalikult kommenteeritud. Meenutamist leiavad mitmesugused ühiskondlik-poliitilised aktsioonid, erinevate rahvaliikumiste tegevus jpm. Nii tuleb selle laulva revolutsiooni ja üleminekuaja ainulaadne kordumatus eriti selgelt esile. Käsitlus hõlmab ka 1992. aasta ülimalt raskeid alguskuid ja uue elu võrsete teket kuni rahareformini.

Raamatu lõpuosas on 23 teemakohast dokumenti. Teose isikuregistris on 534 nime. Neist 98% puhul on tuvastatud isikute kunagised töökohad selle aasta seisuga, mil nad esimest korda ilmuvad raamatu lehekülgedele. See toob välja sündmustes osalenute sotsiaalse kandepinna.

 

Esitlusel võimalus raamatut osta soodushinnaga (18,00), maksmine sularahas.

Kohtume raamatukogu 3. korruse linnagaleriis.

 

Kõik huvilised on oodatud!