Viktoriin täiskasvanutele

11.06.20

Viktoriinisarja Kultuurilaine 4. hooaeg on lõppenud, 

täname kõiki osalejaid ja soovime ilusat suve!

 

Viljandi maakonna raamatukogude ühisprojekt
viktoriin KULTUURILAINE on

kõigile Viljandi maakonna elanikele.
Küsimused on koostatud väljaannetest

Sirp, Postimees Arter, Sakala ja Eesti Loodus.

 

 • Iga kuu 15. kuupäeval (oktoobrist maini) esitatakse uued küsimused, mis avaldatakse Viljandi Linnaraamatukogu kodulehel raamatukogu.viljandi.ee, ajalehes Sakala ja paberkandjal maakonna raamatukogudes.
 • Ajakirja Eesti Loodus küsimused on koostatud jooksva kuu numbrist. Teiste väljaannete küsimused
  eelmise kuu 10. kuupäevast kuni jooksva kuu 10. kuupäevani ilmunud väljaannetest.
 • Vastused esitada järgmise kuu 1. kuupäevaks e-posti aadressil huvijuht@raamatukogu.viljandi.ee või
  toimetada paberkandjal maakonna raamatukogudesse.
 • Õigeks loetakse vastused, mis põhinevad antud perioodika väljaannetel.
 • Vastused avaldatakse Viljandi Linnaraamatukogu kodulehel ja maakonna raamatukogudes.
 • Igal kuul loositakse kõigi osalejate vahel välja auhinnad. Võitjad selguvad hiljemalt 10. kuupäevaks.
  Võitjatega võetakse ühendust.

 

4. hooaja viimase vooru - maikuu auhinna võitsid 
Monika Austrin ja Marna Krabbi, kes said võrdselt 15 punkti ja ühe punkti vähem said Ludmilla Abel ja Arne Timm. 

Palju õnne!

 

4. hooaja aprillikuu auhinna võitsid Monika Austrin, Marna Krabbi ja Arne Timm. 
 

4. hooaja märtsikuu auhinna võitsid Monika Austrin, Ludmilla Abel ja Arne Timm. 

 

4. hooaja veebruarikuu auhinna võitsid Monika Austrin, Marna Krabbi ja Kaja Kase. 

 

4. hooaja jaanuarikuu auhinna võitsid Monika Austrin, Kaja Kase, Marna Krabbi ja Ludmilla Abel.

 

4. hooaja detsembrikuu auhinna võitsid Monika Austrin, Marna Krabbi ja Kaja Kase.

 

4. hooaja kõige pikema küsimuste vooru (novembrikuu) võitsid Monika Austrin, Marna Krabbi, Kaja Kase ja Ludmilla Abel.

 

4. hooaja esimesed auhinnad (oktoobrikuu) võitsid Marna Krabbi, Monika Austrin ja Ludmilla Abel.