Viktoriin täiskasvanutele

12.01.18

Alustab Viktoriin Kultuurilaine uus hooaeg!

 

Jaanuarikuu küsimused leiad siit ... 

 

Viljandi maakonna raamatukogude ühisprojekt
Viktoriin KULTUURILAINE on

kõigile Viljandi maakonna elanikele.
Küsimused on koostatud väljaannetest

Sirp, Postimees Arter, Sakala ja Eesti Loodus.

 

 • Iga kuu 15. kuupäeval (oktoobrist maini) esitatakse uued küsimused, mis avaldatakse Viljandi Linnaraamatukogu kodulehel raamatukogu.viljandi.ee, ajalehes Sakala ja paberkandjal maakonna raamatukogudes.
 • Ajakirja Eesti Loodus küsimused on koostatud jooksva kuu numbrist. Teiste väljaannete küsimused
  eelmise kuu 10. kuupäevast kuni jooksva kuu 10. kuupäevani ilmunud väljaannetest.
 • Vastused esitada järgmise kuu 1. kuupäevaks e-posti aadressil huvijuht@raamatukogu.viljandi.ee või
  toimetada paberkandjal maakonna raamatukogudesse.
 • Õigeks loetakse vastused, mis põhinevad antud perioodika väljaannetel.
 • Vastused avaldatakse Viljandi Linnaraamatukogu kodulehel ja maakonna raamatukogudes.
 • Igal kuul loositakse kõigi osalejate vahel välja auhinnad. Võitjad selguvad hiljemalt 10. kuupäevaks.
  Võitjatega võetakse ühendust.

 

Viktoriini kolmanda vooru (detsembrikuu) võitjad on Kaja Kase, Vello Saluste ja Ene Kukumägi.

 

Viktoriini teise vooru (novembrikuu) võitjad on Külli Rätsepp, Heli September ja Arne Timm.

 

Viktoriini esimese vooru (oktoobrikuu) võitjad on Monika Austrin, Heli September ja Reet Mat.

Palju õnne võitjatele!