Raamatukogus jätkub kohtumiste sari Kellaviietee

28.03.18

Kohtumiste sari
Kellaviietee huvitava haridusega
õpetajatele, õpilastele, lapsevanematele ja haridusest huvitatutele

Kohtumiste sari toimub koostöös
Viljandi Hariduse Arengufondiga.

www.facebook.com/haridusfond
www.haridusfond.ee

Neljas kohtumine toimus 7. märtsil.
Külas oli tunnustatud tantsupedagoog Eve Noormets, kes jagas oma mõtteid ning kogemusi korduvatelt õppekäikudelt Tai kuningriigis asuvasse Moradokmai teatrikommuuni ja kodukooli. Eve tutvustas, mida on sealt õpetajana ammutanud ning kuidas toodud kogemused Eestis toimivad. 

Kolmas kohtumine toimus 8. veebruaril.
Külas oli Viljandi Gümnaasiumi õpilane Keiron Golding, kes viibis 2017. aastal vahetusõpilasena Traverse City West Senior High School´is USA-s. Keiron jagas oma mõtteid õpetajast ja õppimisest USA-s õpilase pilgu läbi. Saime ka ühiselt arutleda, mida on meil õppida USA kogemusest. 

Teine kohtumine toimus 10. jaanuaril (2018).
Külas oli Tarvastu gümnaasiumi ajalooõpetaja 
Aive Kaldra, kes jagas oma muljeid ja mõtteid, millised olid õpetajad ja õpetamine mängude kaudu Taanis Osterskovi Efterskoles. Arutleti küsimuste üle kas mängud on ainult väikelastele, kuidas mängude kaudu õpetada erinevaid õppeaineid, sh matemaatikat ning mida saab üldse mängude kaudu õpetada ja millised on võimalused tänases koolis.

Esimene kohtumine toimus 1. novembril (2017). 
Külas oli Viljandi Gümnaasiumi direktor Ülle Matsin, kes jagas oma muljeid ja mõtteid, millised on õpetajad ja kool Amsterdamis. Kui on võimalus viibida õppijana teises koolis, siis mida saab märgata sealsete õpetajate töö kohta. Kui sarnased või kui erinevad on meie koolid ja õpetajad Amsterdami näitel.