KULTUURIKONKSU I hooaeg 2012-2013

21.05.14

Viljandi Linnaraamatukogus lõppes kultuuriviktoriin "Kultuurikonks" 2012-2013

 

3. mail (2013) toimus viktoriini KULTUURIKONKS pidulik lõpetamine

Lisaks auhindade jagamisele toimus paneeldiskussioon, kus keskenduti kahele teemale:

ajakirjanduse tähtsus hoiakute kujundamisel

kultuuriperioodika turundus

Diskussiooni juhtis MARGUS HAAV, 

osa võtsid kultuuriministeeriumi kirjandusnõunik ASTA TRUMMEL, meediaekspert MARICA LILLEMETS ja ainsa erakapitalil põhineva kultuurilehe "KesKus" väljaandja MAREK REINAAS.

 

Muusikalist elamust pakkus Viljandi Muusikakool

Lõpuüritust toetasid Eesti Kultuurkapital ja Kultuuriministeerium

 

Viktoriini lõppauhinnad jagunesid:

 

ajaleht „Sakala" ühe kuu tellimus – Sille Habakukk (loosiga)

omal vabal valikul ühe kultuuriväljaande aastatellimus – Taavi Hüva (loosiga)

Teater „Ugala" 2 pääset  suvelavastusele – Marna Krabbi (võitis võimaluse valida teisena)

Pärimusmuusika Keskuselt folgile 2 päevapassi pühapäevaks – Ada Liber (võitis võimaluse valida esimesena)

Aivar Trallmannilt Vanamuusika festivali passid kahele – Jaanika Kihnu (loosiga)

Männimäe külalistemajalt kinkekaart  väärtuses 30€ – Diana Schmidt (võitis võimaluse valida kolmandana, ent kuna ei saanud kohale tulla, sai auhinna loosi tahtel)

Viljandi Spordikeskuselt :    kaks tundi paadisõitu Viljandi järvel – Anett Lymar (loosiga)

                                                        10x jõusaali pilet – Kadri Roasto (loosiga)

auhind Viljandi Linnavalitsuselt - Jane Milvek (loosiga)

 

Õhinapõhine koostööprojekt viktoriin "Kultuurikonks" sündis Viljandi linnaraamatukogu, Viljandi gümnaasiumi ja ajalehe "Sakala" koostöös. Kuuekuulise võistlusperioodi (oktoober 2012 - märts 2013) jooksul koostasid gümnasistid iga kuu värsketes kultuuriväljaannetes ja maakonnalehes ilmunu põhjal 12 küsimust, mis avaldati "Sakalas" ja linnaraamatukogu kodulehel kuu viimasel täisnädalal.

 

Mängima ootasime kõiki huvilisi vanusest olenemata. Eesmärk oli tõmmata lisaks kultuuriväljaannetele ja maakonnalehele tähelepanu ka kohalikele kultuuri- ja spordielu korraldajatele. Igal kuul on parimad saanud osa suurepärastest kontsertidest. Pärimusmuusika Keskus on neid hellitanud pääsmetega Anu Tauli, Strand Randi ja Marko Matvere kontsertkohtumistega, kinkinud pileteid Ülemakstud Renslihärrade peole ning lasknud trallida Aida sünnipäeval ja Hispaania päeval. Aivar Trallmann kinkis parimaile piletid Hennessey aastalõpukontserdile Klaaspärlimäng ning 30. mail toimuvale Korea traditsioonilise muusika- ja tantsuansambli Jan Chi Ma Dang esinemisele. Viljandi linnavalitsus üllatas viktoriinisõpru ilusa raamatu, rahvuslike motiividega ehitud rahakoti, võtmehoidja ning märkmikuga. Raamatukogu jagas laiali 24 logoga tassi ning jõuludeks ühe 10€ raamatupoe kinkekaardi. Kuuekuulise võistlusperioodi jooksul enim punkte kogunud mängijatele panid auhinnad välja Ugala teater, Eesti pärimusmuusika keskus ja kontserdikorraldaja Aivar Trallmann. Männimäe külalistemaja premeeris kinkekaardiga, spordikeskus jõusaali kasutamise pääsme ja paadisõiduga ning "Sakala" ajalehe kuutellimusega. Viljandi linnavalitsuse turismiamet Jaan Männiku A3 formaadis raamitud fotoga. Raamatukogu pani peaauhinnana välja vabalt valitud kultuuriväljaande aastatellimuse ning auhindu jagus osalejatele veelgi.

 

Sakala peatoimetaja Hans Väre ütles sarja alguses ajalehes ilmunud artiklis: "Tavaliselt peetakse konksu allaneelamist halvaks, kuid praegusel juhul soovitan küll kõigil söödast õhinaga kinni haarata. Auhinda kõik viktoriinis osalejad muidugi võita ei saa, kuid veidi avaram silmaring on päris kindlasti garanteeritud.„ Sama mõtet on oma kirjades korranud mõnigi aktiivne vastaja ning tänanud meid kõiki kuue kuu jooksul põnevuse pakkumise eest.

 

Küsimusi koostades õpib rohkem, kui neile vastates. Sellest lähtuvalt kaasasime projekti Viljandi gümnaasiumi õpilased. Õpilased koostasid koos õpetajate ja linnaraamatukogu töötajatega poole aasta jooksul igakuiselt värskete kultuuriväljaannete ja ajaleht „Sakala" põhjal viktoriiniküsimusi. Hetkel on korraldajale nimeliselt teada 82 gümnasisti, kes on raamatukogus grupitööna küsimusi koostamas käinud. Loomulikult poleks selline koostöö olnud võimalik ilma nende juhendajateta, seega eriline kummardus armsatele Viljandi gümnaasiumi õpetajatele!

 

Kuue viktoriinivooru jooksul on vastanud 84 erinevat inimest nii Viljandi maakonnast kui väljastpoolt. Praktiliselt igast voorust võttis osa 10 inimest, ligi pooled vastanutest kahest või enamast voorust ning see on korraldaja meelest heaks tunnustuseks sellele õhinaga alustatud null-eelarvelisele koostööprojektile. Lõpuürituse läbiviimist toetasid rahaliselt Kultuuriministeerium ja Eesti Kultuurkapital. Lisaks alustasime lasteosakonnas jaanuaris viiekuulise algklassi lastele suunatud viktoriiniga „Kultuurikonksuke", millest võtab osa samuti kümneid ja kümneid rõõmuga uusi küsimusi ootavaid lapsi.

 

Lisaks auhindade jagamisele  pakkusime rahvusvahelisel ajakirjanduspäeval toimunud lõpetamisel parimatele osa  paneeldiskussioonist, milles keskenduti kahele teemale: vaagiti ajakirjanduse rolli hoiakute kujundamisel ning kultuuriperioodika turundamise vajadust. Diskussiooni suunas Margus Haav, osa võtsid kultuuriministeeriumi kirjandusnõunik Asta Trummel, meediaekspert Marica Lillemets ja ainsa erakapitalil põhineva kultuurilehe „KesKus" väljaandja Marek Reinaas. Muusikalist elamust pakkusid Viljandi Muusikakooli õpilased Piret Villemi juhendamisel.

 

Kultuuriperioodikale kasvanud nõudluse tõttu on Viljandi linnaraamatukogu teinud väljaannetele vajaduspõhise järelkomplekteerimise ning nüüd on meie kogus kultuuriväljaanded kahes eksemplaris, millest ühte saab koju laenutada.

 

Raamatukogu küsis ka anonüümset tagasisidet viktoriinis osalejatelt. Küsimusele „Kas ja kuidas viktoriinis osalemine on muutnud sinu kultuuriväljaannete lugemise harjumust?" vastasid konksutajad nii:

 

„Eks sirvinud olin ma neid varemgi (Sirpi ka lugenud) ja ka peale konksutamist jäid paljud neist mulle kaugeks (liialt erialaspetsiifilised). Küll jõudsin ma arusaamale, et igas numbris võib olla vähemalt üks artikkel/jutt, mida oleks minulgi huvitav lugeda ilma et ma peaksin haarama võõrsõnade leksikoni järele või uurima eelnevalt põhjalikult tausta. Seega koos mõjuvad artiklid hirmutavalt, aga üksikult võivad need olla huvitavad. Kõige väärtuslikum leid oli Tuna (teadsin küll, aga lugenud polnud), kus oli ajaloolisi kajastusi. Ka mõtlen edaspidi KesKust endale muretseda (kokkuvõtvalt minu jaoks igav, aga seal oli ka häid artikleid) ja üldse jälgida, mida kusagil kirjutatakse, sest midagi on seal minulegi... Kõige huvitavam oli Sakala lugemine ja seda põhjusel, et Viljandist ära olles sai viktoriini küsimustele vastuseid otsides need kõik läbi lapata ja ennast hästi kurssi viia, mis Viljandis vahepeal toimunud oli. Kokkuvõtvalt: huvi on tekitatud ja sellest piisab. Ei saa mainimata jätta, et konksutamine oli väga põnev ja hariv. Mul on isegi kahju, et see nüüd nii ootamatult otsa sai, sest sellist peamurdmist soovitaksin hea meelega kõikidele. Alguses võib see tunduda hirmutav (nt Akadeemia kätte võtmiseks peab enne julgust koguma), aga tegelikult on selle akadeemilisuse all toredaid ivasid, mida oma peas kasvama panna. Aitäh korraldajatele ja küsimuste esitajatele!"

 

„Kultuuriajakirjade artiklid võiksid kõik täistekstidena internetis kättesaadavad olla (nagu Sirbi omad), sest siis oleks ka nende lugejate arv suurem. Enda näitel võin öelda, et minu tööaeg kattub raamatukogude lahtiolekuajaga (ja raamatukogus ma ei tööta) ja ühe huvitava artikli pärast ei hakka ometigi koju ajakirja ostma. Ma tõesti loodan, et kunagi (varsti) saan ka kõikide kultuuriajakirjade (st kõige uuemaid numbreid) internetist lugeda. Eks vastates läksin ma lihtsalt Solarise raamatupoodi ja jäin ajakirjade riiuli ette vajalikku numbrit sirvima :)."

 

„Kindlasti on tekkinud suurem huvi kultuuri vastu, eriti mõistsin tänu sellele ettevõtmisele ja oma õpetajatele, et Viljandil ja üleüldse Eestil on väga suur kultuuripärand, mis mulle üllataval kombel hakkas väga huvi pakkuma."

 

Kokkuvõte tagasiside küsitlusest

3. mai hommikuks oli vastanuid 18, ehk ligi kümnendik Kultuurikonksus kas küsija või vastajana osalenud inimest.

 

Viktoriin on äratanud huvi mõne teema vastu 72% vastanuist. Sarnases viktoriinisarjas ei osaleks kaks tagasiside küsitlusele vastanut, 75% vastajatest osaleksid kindlasti, ülejäänud pole veel oma otsuses kindlad.

 

48% tagasisideküsimustiku täitnud inimestest osalesid viktoriinis isiklikust huvist ajendatuna, 32% motiveeris osalema õpetaja ja ülejäänuid auhinnad.

 

56% tagasisideküsimustiku täitnutest avastasid tänu viktoriinile enda jaoks huvitava ajalehe-, kirja, millega nad varem kokku ei puutunud. Viis inimest avastasid enda jaoks huvitavana TMK, kolm KesKusi ning Kunst.ee, kaks Sirbi ja Loomingu, kuid ka kõik ülejäänud ajakirjad leidsid endale vähemalt ühe uue austaja.

 

Ajalehte „Sakala" loevad igapäevaselt pooled küsimustiku täitnud inimesed, harvemini kolmandik, ülejäänud väga pisteliselt. 33% vastanutest loeb Sakalat internetist; 33% tellivad koju, 26% tutvuvad väljaandega raamatukogus ning 7% ostavad vajalikud numbrid.

 

Viktoriinisarja tõttu tärkas huvi mõne kohaliku kultuurikorraldaja ürituse vastu pooltel tagasiside küsimustiku täitnuist.

 

Veronika Raudsepp Linnupuu, projekti „Kultuurikonks" koordinaator