3-12 aastaste laste vanematele

12.04.18

Viljandi Linnaraamatukogus alustas lastevanemate kool koostöös Viljandimaa Rajaleidja keskusega. Kohtumised toimuvad erinevatel teemadel, mis aitavad lapse arengut paremini toetada. Ootame 3-12 aastaste laste vanemaid.

 

Lastevanemate kool jätkub sügisel,

täname kõiki, kes on osalenud meie loengutel!

 

 

Esimene kohtumine toimus teemal „Kuidas aidata lapsel omandada uusi oskusi?"

Viljandimaa Rajaleidja keskuse psühholoog Janika Kersten tutvustas oskuste õppe meetodit ja raamatukogu huvijuht
Eliise Vainurm temaatilisi raamatuid.

Oskuste õpe on lõbus võimalus aidata lastel õppida uusi oskusi ja lahendada erinevaid probleeme. Lastel ei ole õigupoolest probleeme, vaid on oskused, mida nad ei ole veel ära õppinud. Loengus tutvustati osalejatele oskuste õppimise konkreetseid samme.
 
Teine kohtumine toimus teemal „Kuidas kujundada lapse päevakava ja seada piire nii, et see toimiks?"

Viljandimaa Rajaleidja keskuse psühholoog Janika Kersten tutvustas lapse päevakava kujundamise võimalusi ja samas sai tutvuda temaatiliste raamatutega.

 
Kolmas kohtumine toimus teemal „Kuidas õpetada lapsele rahatarkust? Millised on noorte ambitsioonid?". Koolitust viisid läbi SEB Viljandi kontori juhataja Anneli Tepper ja SEB nõustaja Malle Ailt. Räägiti kui palju lapsele taskuraha anda, kas ja kuidas õpetada lapsele eelarve planeerimist ning laste arusaamast rahast. 
 
Neljas kohtumine toimus teemal "Toimetulek tunnetega".
Viljandimaa Rajaleidja keskuse psühholoog Janika Kersten rääkis loengus sellest, kuidas lapsevanem saab toetada last tunnetega toimetulekul ning millal pöörduda abi saamiseks spetsialisti poole.
 
Viies kohtumine toimus teemal "Sotsiaalmeedia". Veebikonstaabel Maarja Punak rääkis loengus sellest, kuidas lapsed sotsiaalmeediat kasutavad ja mida tasuks tähele panna lapsevanemal.
 
Kuues kohtumine toimus teemal "Laste psüühikahäired - kuidas märgata ja mida teha?"
Koolitust viis läbi Viljandi haigla psühhiaatriakliiniku ülemarst dr. Madis Parksepp. Lektor andis ülevaate laste psüühikahäiretest, nende vanuselistest ilmingutest ning laste psüühikahäirete käsitluse põhimõtetest.
 
Seitsmes kohtumine toimus teemal "Laste psüühikahäirete käsitlus".
Koolitust viis läbi Viljandi haigla psühhiaatriakliiniku ülemarst dr. Madis Parksepp. Loengu märksõnadeks olid mitteravimilised sekkumised, psühhoteraapia ja ravimid.
 

Lisainfo:

Eliise Vainurm

raamatukogu huvijuht

433 8673

eliise.vainurm@raamatukogu.viljandi.ee