Jugend in Deutschland

26.03.15

Projektist

Noortest kirjutatakse palju, seda teevad enamasti täiskasvanud. Meie projekt seevastu, tahab just teismelistele endale sõna anda. Üks Berliini kool sai ülesande kujundada kaksteist temaatilist plakatit „Noored Saksamaal"
(„Jugend in Deutschland").

 

Pärast esimesi ettevalmistusi asusid kümme Heinz-Berggrueni-Gümnaasiumi kunstikursuse tüdrukut-poissi Berliinis tööle. Alustati ajurünnaku ja sisuliste aruteludega. Mis kuulub teemasse? Mis sinna ei sobi? Peagi said valmis esimesed kavandid. Kollaaže viimistleti, tehti parandusi. Tuli teha pealkirjad ning kirjutada tekstid ning neid töödelda. Projekti oli kaasatud graafika agentuur mischen, kes oli õpilastele toeks töö kõikides faasides, abistades ja selgitusi jagades.

 

Töö lõppedes oli valmis saanud kaksteist väljendusrikast pilti. Iga kollaaž veenab meid oma haarde ja loomingulisusega,  andes võimaluse saada osa noorte mõtetest-vaadetest.

Soovime, et te tunneksite rõõmu nende piltide vaatamisest. Samuti loodame, et see projekt annab uusi ideid, mis tulevad kasuks saksa keele õpetamisel ja õppimisel.

 

Heinz-Berggrueni-Gümnaasium on saanud nime kuulsa kunstikaupmehe ja kunstikoguja Heinz Berggrueni järgi. Tema eripärast kogu saab vaadata Berliinis Berggrueni Muuseumis. Kogu sisaldab paljude tuntud kunstnike nagu Pablo Picasso, Paul Klee, Henri Matisse ja Alberto Giacometti loomingut.

 

Gümnaasiumis pannakse suurt rõhku klassikaliste keelte, kunsti ja muusika õppimisele. Üheks abituuriumi lõpueksami aineks võib valida kunsti või muusika. Sel aastal on koolis kolm kunstikursust. Programmis on maalimine, arhitektuur, disain ja visuaalne meedia. Õpitakse tundma kõigi valdkondade teooriat ning tehakse praktilisi töid.

 

Plakatinäituse vahendas Eesti Rahvusraamatukogu Saksa Saal.

Näituse tekstid tõlkis Maire Killar

 

Plakatinäitust sai vaadata raamatukogu trepihallis ja üldlugemissaalis 10.11.-06.12.2014.