E-registreerimiskaart täiskasvanule

24.03.20

Viljandi Linnaraamatukogu registreerimiskaart nr __________
Ees- ja perekonnanimi täita palun TRÜKITÄHTEDEGA

Perekonnanimi:

Eesnimi:

Isikukood:

Aadress:

Kontakttelefon:

E-mail:

Tunnen ja kohustun täitma raamatukogu kasutamise eeskirja.

Kuupäev:

Allkirjastatud digitaalselt