Andmebaase infootsinguks

15.10.18

URRAM - http://www.lugeja.ee

Viljandi Linnaraamatukogu elektronkataloog (võimaldab teha otsingut ka teistes Eesti rahvaraamatukogude elektronkataloogides)

 

KODULOOPORTAAL www.kodulugu.ee 

Kodulooportaal on Eesti rahvaraamatukogude ühine koduloolise info talletamise süsteem. See võimaldab otsida eri paikkondi puudutavaid artikleid ja teavikuid, tutvuda pikemate tekstide ja entsüklopeedilise materjaliga. 

 

E-kataloog ESTER - 15 Eesti suurema raamatukogu ühiskataloog   http://www.ester.ee
ESTER sisaldab kirjeid raamatute, perioodikaväljaannete, nootide, helisalvestiste, e-ressursside jms kohta.  Kataloogis on andmed ka ülikoolide kolledžite ja erialaraamatukogudes leiduvate teavikute kohta. E-kataloogi koostamist alustati 1. jaanuaril 1999 ja seda täiendatakse pidevalt.

 

ISE  http://ise.elnet.ee

Internetipõhine Eesti humanitaar- ja sotsiaalvaldkonna artiklite bibliograafiline andmebaas

 

DIGAR http://digar.nlib.ee

Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis DIGAR arhiveeritakse võrguväljaandeid, trükieelseid faile ja trükiste digiteeritud koopiaid. DIGARist leiab raamatuid, ajalehti, ajakirju, kaarte, noote, fotosid ja postkaarte. Arhiveeritud väljaanded on leitavad e-kataloogi ESTER ja Eesti Rahvusraamatukogus loodud bibliograafiliste andmebaaside kaudu.

 

ERB – http://erb.nlib.ee

Eesti Rahvusbibliograafia andmebaas. ERB sisaldab Eestis ja eesti keeles mis tahes infokandjal ilmunud raamatuid, perioodilisi väljaandeid, kaarte, noote, heli- ja videosalvestisi. Uued väljaanded registreeritakse sundeksemplarina Eesti Rahvusraamatukogusse saabumisel, vanematega täiendatakse andmebaasi järk-järgult tagantjärele.

 

DEA – http://dea.nlib.ee

Digiteeritud eesti ajalehed. DEA on veebipõhine vanemate eestikeelsete ajalehtede pildifailide digitaalne kogu. Andmebaas kajastab valikut aastatel 1857-1930 ilmunud ajalehtedest ja nende kaasannetest: Perno Postimees ehk Näddalileht, Postimees, Päewaleht, Sakala, Tallinna Teataja, Vaba Maa, Kündja, Marahwa Näddala-Leht. Andmebaasis on olemas järgmised Sakala aastakäigud 1878-1905 ja 1909-1932.

 

EBSCO – http://search.ebscohost.com (inglisekeelsed andmebaasid)

interneti vahendusel on kättesaadavad üle 5000 publikatsiooni. Nendeks on valdavalt sotsiaal- ja humanitaarteadustealased täistekstajakirjad aga ka ajalehed, teatmeteosed, mitme uudisteagentuuri uudised ja meditsiinialane andmebaas Medline. 


Elektroonilise Riigi Teataja (eRT) andmebaas – https://www.riigiteataja.ee

sobib erinevate õigusaktide, määruste, otsuste ja kehtivate seaduste terviktekstide otsinguks

 

Euroopa Liidu Infokeskus - http://elik.nlib.ee/?id=32

Rahvusraamatukogus - pakub igakülgset informatsiooni Euroopa Liidu kohta (allorganisatsioonid, tähtsamad dokumendid jne)