Andmebaase infootsinguks

9.01.23

URRAM – www.lugeja.ee

Viljandi Linnaraamatukogu elektronkataloog (võimaldab teha otsingut ka teistes Eesti rahvaraamatukogude elektronkataloogides)

 

KODULOOPORTAAL – www.kodulugu.ee 

Kodulooportaal on Eesti rahvaraamatukogude ühine koduloolise info talletamise süsteem. See võimaldab otsida eri paikkondi puudutavaid artikleid ja teavikuid, tutvuda pikemate tekstide ja entsüklopeedilise materjaliga. 

 

E-kataloog ESTER – 15 Eesti suurema raamatukogu ühiskataloog  – www.ester.ee

ESTER sisaldab kirjeid raamatute, perioodikaväljaannete, nootide, helisalvestiste, e-ressursside jms kohta.  Kataloogis on andmed ka ülikoolide kolledžite ja erialaraamatukogudes leiduvate teavikute kohta. E-kataloogi koostamist alustati 1. jaanuaril 1999 ja seda täiendatakse pidevalt.

 

Digitaalarhiiv DIGAR – digar.ee/arhiiv

Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis DIGAR arhiveeritakse võrguväljaandeid, trükieelseid faile ja trükiste digiteeritud koopiaid. Nende hulgas on e-raamatuid, ajalehti, ajakirju, kaarte, noote, fotosid, postkaarte, plakateid, illustratsioone, audioraamatuid ning muusikafaile. Raamatute ja perioodika vorming on enamasti pdf või epub, pildimaterjalil jpeg ja helisalvestistel wav. Arhiveeritud väljaanded on leitavad ka e-kataloogi ESTER ja Eesti Rahvusraamatukogus loodud bibliograafiliste andmebaaside kaudu.

 

DIGAR-i Eesti artiklid – dea.digar.ee

DIGARi Eesti artiklite portaali eesmärgiks on koondada ühte keskkonda ja pakkuda juurdepääsu kõigile läbi aegade Eestis ilmunud või välismaal eesti keeles avaldatud digitaalselt sündinud ja digiteeritud ajalehtedele, lisaks alates 2017. aastast ilmuvatele ajakirjadele jt jadaväljaannetele.
Kasutajatele on võimaldatud juurdepääs 2014. aastast ilmunud ajalehtedele, 2017. aastast ilmunud ajakirjadele jt jadaväljaannetele, ning osaliselt ka vanematele ajalehtedele. Portaali täiendatakse iga päev. Vanemad ajalehed (1821–2013) lisatakse nimetuse haaval. Vanemaid ajakirju jt jadaväljaandeid (ilmunud enne 2017) vaata digitaalarhiivis DIGAR.

Andmebaasis on olemas järgmised Sakala aastakäigud 1878–1944.

 

ISE – artiklid.elnet.ee

ISE on Eesti suuremates raamatukogudes koostatav Eesti artiklite andmebaas, mille ametlik nimi on "Eesti artiklite andmebaas Index Scriptorum Estoniae" ning ametlik lühend ISE. Andmebaasi ISE koostatakse peamiselt Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete põhjal. Enamus ajakirja- ja kogumikuartikleid aastatest 1993–2016. Alates 1.01.2017 koostatakse valikuliselt raamatukogude teemabaasidest lähtuvalt, aluseks nii trükis ilmunud kui ka võrguväljaanded. 

 

EBSCO – search.ebscohost.com (kasutamine parooliga)
(inglisekeelsed andmebaasid) (andmebaase saab kasutada raamatukogus kohapeal, pöörduda töötaja poole)

Interneti vahendusel on kättesaadavad üle 5000 publikatsiooni. Nendeks on valdavalt sotsiaal- ja humanitaarteadustealased täistekstajakirjad aga ka ajalehed, teatmeteosed, mitme uudisteagentuuri uudised ja meditsiinialane andmebaas Medline. 

 

ERB – https://www.ester.ee/search~S95*est

Eesti Rahvusbibliograafia andmebaas. ERB sisaldab Eestis ja eesti keeles mis tahes infokandjal ilmunud raamatuid, perioodilisi väljaandeid, kaarte, noote, heli- ja videosalvestisi. Uued väljaanded registreeritakse sundeksemplarina Eesti Rahvusraamatukogusse saabumisel, vanematega täiendatakse andmebaasi järk-järgult tagantjärele.

 

Elektroonilise Riigi Teataja (eRT) andmebaas – riigiteataja.ee

sobib erinevate õigusaktide, määruste, otsuste ja kehtivate seaduste terviktekstide otsinguks