Uudised ja teated

Ameerika teabepunktis saab tutvuda virtuaalraamatukoguga eLibraryUSA

ÕPITUND 2019
11.–18. oktoobrini toimub järjekordne täiskasvanud õppija nädal (TÕN).

 

Täiskasvanud õppija nädal algab 11. oktoobril toimuva üle-eestilise ÕPITUNNIGA, kus osalevad kõik huvilised, kes sel päeval ühe tunni jooksul midagi uut õpivad.

 

Viljandi Linnaraamatukogu Ameerika teabepunktis saab tutvuda virtuaalraamatukoguga eLibraryUSA.

 

Õpitunni eesmärk on näidata, milliseid erinevaid võimalusi täiskasvanud õppimiseks ja enesearendamiseks kasutavad.
Registreerunud kuvatakse interaktiivsel Eesti kaardil, kus on võimalik vaadata, millises Eestimaa paigas ja missuguseid uusi teadmisi ning oskusi täiskasvanud omandavad.
Vaata kaarti siin...
 

Ettevõtmise eesmärk on Eesti inimeste teadlikkuse tõstmine elukestva õppe võimalustest ja motivatsiooni kujundamine eneseharimiseks.

 

 

"Õpitundi" korraldavad Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras ning Haridus- ja teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

 

Vaata ka videot:
https://www.youtube.com/watch?v=SmIDeYv_DJ4&feature=youtu.be