31.03.21
 TÄHELEPANU! Alates 11. märtsist toimub eelnevalt reserveeritud raamatute laenutamine 1. saalis E–R 10–19 ja L 10–15. Raamatuid on võimalik tellida ka telefoni ja meili teel. Samuti saab raamatuid tellida kontaktivabalt raamatukappi ning tagastada tagastuskasti. Loe laenutamise ja teenuste kohta lähemalt...
 Hea lugeja! Nüüd saab raamatukogu lugejaportaali lugeja.ee sisselogida nii ID-kaardi, mobiil-ID ja Smart-ID-ga. Palun kasutage selleks TARA ja valides Sisene. Samuti saab tagastustähtaega pikendada ka meili teel pikenda@raamatukogu.viljandi.ee või telefonil 433 8660 (info). 

Viljandi Linnaraamatukogu üritused ja näitused

 

Viljandi Linnaraamatukogu 
                  avatud:

                ER 1019
                  L   1015

       Iga kuu viimasel reedel
   oleme suletud (sisetööpäev)
              Info: 433 8660