29.11.21
 TÄHELEPANU! Muutus lihtsamaks raamatute tellimine raamatukappi, järele saab tulla 24/7, 
loe lähemalt siin... 
Tellimisel raamatukappi võib esineda tõrkeid. Raamatukappi saab tellida ka telefoni ja e-kirja vahendusel. Raamatuid saab tagastada peaukse juures olevasse tagastuskasti.
 Hea lugeja! Nüüd saab raamatukogu lugejaportaali lugeja.ee sisse logida nii ID-kaardi, mobiil-ID kui ka Smart-ID-ga. Palun kasutage selleks TARA ja valides Sisene. Samuti saab tagastustähtaega pikendada meili teel pikenda@raamatukogu.viljandi.ee või telefonil 433 8660.
Viljandi Linnaraamatukogu 
                  avatud:

                ER 1019
                  L    1015

       Iga kuu viimasel reedel
   oleme suletud (sisetööpäev)
              Info: 433 8660