26.02.21
 Hea lugeja! Hetkel on häiritud sisselogimine raamatukogu lugejaportaali lugeja.ee mobiil-ID-ga. Palun kasutage ID-kaarti või kasutajatunnust ja parooli. Pikendada saab ka meili teel pikenda@raamatukogu.viljandi.ee või telefonil 433 8660 (info). Vabandame ebameeldivuste pärast.

 Koolivaheaja viimane ülesanne: teeme stressipalli! Vaata videot meie Facebook´i lehel ja samuti saab veel lahendada eelmisi ülesandeid! 
Loe koolivaheaja ülesannetest lähemalt…

Viljandi Linnaraamatukogu üritused ja näitused

 

 

Viljandi Linnaraamatukogu 
                  avatud:

                ER 1019
                  L   1015

       Reedel, 26. veebruaril
               oleme avatud
                     10–19

               Info: 433 8660