25.06.21

 1. juunist kuni 31. augustini on Viljandi linnaraamatukogu avatud T–R 10–18, L 10–15. 
Esmaspäeviti on avatud 10–15 ainult raamatukogu 1. korrus (perioodikasaal ja Avalik Internetipunkt). Infoletist saab kätte eelnevalt reserveeritud raamatuid ja samuti saab raamatuid tagastada. Loe lähemalt...

 Hea lugeja! Nüüd saab raamatukogu lugejaportaali lugeja.ee sisse logida nii ID-kaardi, mobiil-ID kui ka Smart-ID-ga. Palun kasutage selleks TARA ja valides Sisene. Samuti saab tagastustähtaega pikendada meili teel pikenda@raamatukogu.viljandi.ee või telefonil 433 8660. 

Viljandi Linnaraamatukogu üritused ja näitused

 

Viljandi Linnaraamatukogu 
                  avatud:

                TR 1018
                  L   1015
E 10–15 avatud ainult 1. korrus

       Iga kuu viimasel reedel
   oleme suletud (sisetööpäev)
              Info: 433 8660