Ameerika Teabepunkt

11.09.20

Ameerika Teabepunkt asub raamatukogu 2. saalis ning

on avatud raamatukoguga samadel kellaaegadel

 

Ameerika Teabepunkti koordinaator

Valli Tammsalu

Telefon: 433 8682

E-post: valli.tammsalu@raamatukogu.viljandi.ee

 

Ameerika Teabepunkt pakub külastajatele mitmeid võimalusi:

  • Ilukirjandus
  • Teatmekirjandus
  • Filmikogu (DVD-filmid ja videod)
  • Muusikanurk
  • Ajakirjad inglise keeles
  • Üritused – loengud, kohtumised, koolitused, näitused
  • Lastele ilukirjandust ja teatmeteoseid

 

Ameerika Teabepunkti avamisest Viljandis

 

30. märtsil 2004 avati Ameerika Ühendriikide Suursaatkonna initsiatiivil
raamatukogu kojulaenutusosakonnas Ameerika Teabepunkt.

 

Avamisel viibis ka USA suursaadik Joseph M. DeThomas, kes mainis oma kõnes, et Ameerika teabepunktid vahendavad informatsiooni pealinnast väljaspool asuvatele inimestele. Miks Viljandi? Suursaadiku sõnade kohaselt seetõttu, et Viljandis on vilgas kultuurielu, mis mõjutab kogu Eestit. Nädal varem avati teabepunkt Narva Keskraamatukogus. 2005. aastal lisandus teabepunkt Saare Maakonna Keskraamatukogus ning  2011. aastal teabenurgake Tartu Ülikooli raamatukogu Põhja-Ameerika Ülikoolide Teabekeskuse ruumis. Ameerika Teabepunkte on avatud kogu maailmas – neid on praeguseks üle 400, sealhulgas arvukalt Venemaal ja Ukrainas.

 

Ameerika Teabepunktis on suur valik ilu- ja teatmekirjandust

 

Meie Ameerika Teabepunkti fondi moodustavad suuremas osas raamatud - neid on praeguseks umbes 1500 eksemplari, millest ligikaudu 600 on ilukirjandust.

Ilukirjanduse riiulis leidub väärt ja auhinnatud lugemist mitmele maitsele, eraldi on paigutatud soliidne ameerika kirjanduse klassikuid ühendav sari „Ameerika raamatukogu". Tänu iga-aastasele stipendiumile täieneb ilukirjanduse kogu kõige uuemate väljaannetega ameerika autorite sulest.

Teabepunkti fondis leidub ka rida lasteraamatuid päris algajale keeleõppijale ning noorsookirjandust klassiväliseks lugemiseks suurematele. 
Ilukirjandust laenutame vastavalt raamatukogu üldistele laenutusreeglitele koju.

 

Muljetavaldav on teatmekirjanduse kogu koosseis. Kuna raamatud on väärtuslikud nii sisult kui hinnalt, on teatmeteosed (mõne  üksiku erandiga) mõeldud kasutamiseks kohapeal.

 

Sotsiaalteaduste riiulil toretsevad lisaks tavapärasele ühiskondlik-poliitilisele temaatikale näiteks niisugused huvitavad raamatud nagu kaheköiteline „Ameerika perekond", „Kleit Ameerika kultuuris", ja 16. väljaanne Peggy Post'i etiketiraamatust, mis, kui uskuda tagakaane annotatsiooni, on alates esmatrükist 1922. aastal olnud põhiliseks abiliseks, kelle poole Ameerika pöördub etiketialase nõuande saamiseks. 

 

Väga palju huvitavat leidub kunsti- ja muusikakirjanduse vallas. 

 

Mahukaim on ajalookirjanduse liik, millest põhiosa moodustavad Ameerika ajaloo teemalised raamatud: alates Ameerika esiajaloost, selle avastamisest eurooplaste poolt, läbi Ameerika Kodusõja ja 2. maailmasõja kuni president Barack Obamani välja.  

 

Geograafiaalast kogu väärtustavad 2 suurepärast ja hinnalist atlast: maailma atlas ja Ameerika atlas ning põhjalikud turismiteatmikud Ameerika erinevate piirkondade kohta.

 

Teabepunkti kogust leiab huvitavat ka lastele

 

Lastele mõeldud teatmeteostest võiks mainida  Scholastic Encyclopedia of the Presidents and Their Times ja tüdrukutele huvi pakkuvat Girls: a history of growing up female in America. 

Pilkupüüdvad on lastele mõeldud raamatud nii ajaloo, poliitika, geograafia kui loodusteaduse vallast. Eraldi mainimist väärib sari A True Book, millesse kuuluvad raamatud tutvustavad Ameerika poliitilist süsteemi (The Constitution, The Bill of Rights, The Supreme Court, Congress, The Presidency) ja rahvusparke (Grand Canyon, Yellowstone jt.). Huvi ja võrdlusainet peaksid pakkuma ka Ameerika endisaegset elu-olu tutvustavad illustratsiooniderohked raamatud sarjast If You…

 

Teabepunktil on hea filmikogu

 

DVD-filmikogus on umbes 377 nimetust DVD-filme, sealhulgas suurepärane valik ameerika filmiklassikat, õppe- ja dokumentaalfilme (nimekiri on hetkel uuendamisel). Filmikogu täieneb pidevalt, ja kuna viimastel aastatel oleme soetanud filme Eesti kaubandusvõrgust, on suur osa neist varustatud ka eestikeelsete subtiitritega.

 

Videokogu (VHS-id) koosneb 16 mängufilmist. Videokogu uute nimetustega enam ei täiene. Vaata nimekirja siin...

Videosid ja DVD-filme laenutame erikokkuleppe alusel saatkonnaga soovijatele 3 päevaks koju. Samuti on võimalik DVD-filme vaadata moodsa puutetundliku ekraaniga arvutiga kohapeal, kasutades kõrvaklappe ja istudes mugavas tugitoolis.

 

Teabepunktil on muusikanurk
 

Muusikanurk pakub võimalust tutvuda ajakirjaga Rolling Stone ja hea valiku ingliskeelse muusikakirjandusega. Näiteks on võimalik saada hea ülevaade mitmetest muusikastiilidest ja seda esindavatest suurkujudest nagu rock'n'roll ja Elvis Presley, džäss ja Louis Armstrong, blues ja bluegrass, kantri ja hip-hop. Muusikakogu teabekirjandust saab kasutada kohapeal. Esialgu on kuulamiseks pakutavate heliplaatide valik küll suhteliselt tagasihoidlik, kuid see täieneb pidevalt. Muusikakogu plaate laenutame ka koju. 
Vaata CD-plaatide ja DVD-de nimekirja siin... 

 

Ameerika Teabepunkt pakub veel…

 

2020. aastaks on teabepunkti tellitud järgmised ingliskeelsed ajakirjad: Time, The Atlantic Monthly, American Patchwork and Quilting, Forbes, New Yorker ja Scientific American.
Vanemaid ajakirjanumbreid laenutame ka koju.

 

Lisaks raamatutele, ajakirjadele ja filmidele saavad huvilised otsida Ameerika-teemalist infot internetist. Lisaks vabavarale võimaldatakse raamatukogutöötaja abiga ligipääs väga mahukale ingliskeelsele andmebaasile eLibraryUSA (vajalik kasutajanimi ja parool), kasutamiseks ainult raamatukogus Ameerika Teabepunktis. Printimine ja koopiate tegemine ei ole lubatud. Ligipääs Academic OneFile, JSTOR, ProQuest Dissertations, Research in Context, PressReader, Flipster, Digital Literacy, American Histry in Video ja Kanopy andmebaasidele.

Teabepunktis on olemas ka tasuta traadita internetiühendus WiFi.

 

Ameerika Teabepunktis korraldatakse erinevatele lugejagruppidele ning teistele huvilistele mitmesuguseid üritusi, loenguid, koolitusi, kohtumisi ja näitusi.

 

Kasulikke linke:

https://ee.usembassy.gov/et/

http://www.usa.gov/

http://www.usatoday.com

https://www.cia.gov/

http://www.discoveramerica.com/

https://elibraryusa.state.gov/login (andmebaasi saab kasutada raamatukogus kohapeal, vajalik kasutajanimi ja parool, pöörduda töötaja poole)

http://www.vabaeestisona.com/ (ajalehte Vaba Eesti Sõna saab lugeda Ameerika Teabepunkti arvutis, vajalik kasutajanimi ja parool, pöörduda töötaja poole)

 

Ootame kõiki tutvuma meie teabepunktiga ja selle võimalusi ning varasid aktiivselt kasutama!

 

Valli Tammsalu

Ameerika Teabepunkti koordinaator