Arengukava

23.04.21

Viljandi Linnaraamatukogu arengukava aastateks 2021-2025 on lisatud pdf-failina veebilehe allserva.

Viljandi Linnaraamatukogu arengukava on kinnitatud Viljandi Linnavalitsuse määrusega nr 21 (19.04.2021).