Maakondlik ettelugemispäev 4. klassidele

15.10.20

14. oktoobril kogunesid järjekorras 27. maakondlikule ettelugemispäevale linna- ja maakonnakoolide kõige tublimad 4. klasside lugejad.

 

"Minu vanaisa nägi, kuidas kerkis Munamägi.."
Ira Lemberi luuleread olid seekordse ettelugemisvõistluse ajendiks.

Rahvapärimusaastale kohaselt lugesime ja kuulasime sel aastal eesti rahva muistendeid.

Kuidas loodi maailm ja inimene, kuidas tekkisid jõed ja kuidas Eestimaa kokku suruti, kuulsime iidseid pärimuslugusid Viljandimaalt.

Võistlejad kandsid ette vahetult enne võistlust loositud muistenditeksti, millega tutvumiseks vaid 15 minutit.

 

Osalejate kohta nentis žürii, koosseisus Tarvo Vridolin teater Ugalast ja kultuurinõunik Kai Kannistu Viljandimaa Omavalitsuste liidust, et osalenud ettelugejaid võib kõiki nimetada maakonna kõige tublimateks lugejateks!

 

Tekstid kanti ette soravalt ja mõtestatult.

Pika arutelu tulemusena leidis žürii, et
2020. aasta Viljandimaa parim ettelugeja on 

Jürgen Lips Viljandi Kesklinna Koolist.

Jürgeni etteloetud lood jõuavad videona vabariiklikule ettelugemisvõistlusele Eesti lastekirjanduse keskuses.

 

Muistend on lühike rahvajutt, mis annab tavapäraselt edasi mingi tõeks (uskumisväärseks) peetud sündmuse või olukorra. Erinevalt muinasjuttudest on muistendid ühenduses kindla koha, aja, hõimu, tegelase, uskumuse või kombega. Kutsume lapsi ette lugema rahvajutte, mis räägivad ammustest aegadest alates maailma loomisest, oma kodukoha erilisusest või hoopis põnevatest loodusnähtustest.

Täname kõiki lapsi ja nende juhendajaid, kes osalesid ettelugemispäeval!