Ootame osalema lugemisprogrammis!

2.11.23

Viljandi Linnaraamatukogu
kutsub klasse ja rühmi osalema
„Lugemisisu" lugemisprogrammis

 

Üle-eestilise lugemisprogrammi eesmärgiks on innustada lapsi lugema, pakkudes selle juurde mängulist lisategevust. Lapsed saavad raamatukogust valida endale lugemiseks meelepäraseid raamatuid. Läbiloetud teosed pannakse lugemispassi kirja ja täidetakse nende kohta loomingulised ülesanded. Õppeaasta lõpus premeeritakse kõiki lugemispassi täitnud lapsi lugemisdiplomiga. Lasteaialapsed saavad lugemisprogrammis osaleda õpetaja eestvedamisel rühmana. Programmi läbinud rühmasid tunnustatakse lugemisdiplomiga.

 

Lisaks saavad lugemisprogrammis osalejad registreeruda raamatukogu teematundidesse.

Lasteaiarühmadele ja 1. klassidele sobivad teematunnid:

  • Teematunnis „Nukitsamehe raamatukogu" tutvustatakse lasteaialastele mänguliselt raamatukogu olemust.
  • Lugemismängude teematunnis on tähelepanu tähe- ja lugemisõppel.

Algklassidele sobivad teematunnid:

  • „Raamatu teekonna" tunnis antakse ülevaade, kuidas valmib raamat ning tutvutakse raamatuga mänguliste võtetega.
  • Illustratsioonitunnis vaadeldakse pildi osakaalu tähtsust lasteraamatus ja erinevaid kunstitehnikaid.
  • Teematunnis "Teeme ise ajakirja" on meediaõpe ühendatud loovkirjutamise ülesannetega.
  • Teematund muinasjuttudest "Oh sa jutt! Muinasjutt!" ärgitab lapsi loetud teksti ümber jutustama, toetudes esemete või joonistatud piltide seeriale.

Lugemisprogramm „Lugemisisu" tutvustab uuemat lastekirjandust ja avardab laste kultuurikogemust. Programm toetab üleriigilist õppekava, arendades laste keele- ja kirjanduspädevust.

„Lugemisisu" programmi materjalide kujundaja on illustraator Kertu Sillaste.

„Lugemisisu" programmi koostab Eesti Lastekirjanduse Keskus, ettevõtmist toetab Kultuuriministeerium.

Programm kestab kuni 31. maini 2024.

 

Lisainfo:
Anneli Kengsepp
e-post anneli.kengsepp@raamatukogu.viljandi.ee

Facebook: www.facebook.com/groups/lugemisisu