Uudised ja teated

« Tagasi

Reedel, 6. mail toimub raamatu "SOOME tormi südames" esitlus

Reedel, 6. mail kell 17.00
Viljandi Linnaraamatukogus 3. korruse galeriis

 

Erkki Hautamäki
„SOOME tormi südames"

Marssal C. G. E. Mannerheimi kaustiku S-32
salajased dokumendid aastatest 1932−1949

Üritus tõlgitakse eesti keelde.

Haridusnõunik Erkki Hautamäki (sünd 1930) teenis aastatel 1965−1969 Soome kaitseväe peastaabis (I klassi ohvitser-treener) ja hiljem, 1969−1990 töötas Vuokati Sporditehnikumi direktorina. 1952. aastal võttis osa Helsingi olümpiamängudest.

Peale pensionile jäämist on ta alates aastast 1995 uurinud I ja II maailmasõja ajalugu peamiselt Soome ja Skandinaavia vaatenurgast. Olles kaitsejõudude teenistuses ja töötades Vuokati Sporditehnikumis, lõi ta rahvusvahelisi kontakte ning mitmekesise keeleoskuse läbi, mis on kergendanud ka välismaisete allikate otsimist, nende kasutamist ja nendes leiduvate kokkulangevuste võrdlust, vaieldava kaustiku S-32 materjalidega. Sellesse kaustikusse kogutud dokumente, mis kajastasid salajaste taustapoliitikate tõde, püüdis Mannerheim aastatel 1945−1951 kolmel korral tuua avalikkuse ette, kuid see ei õnnestunud ühelgi korral! 25-aastase uurimistöö ajal on Hautamäki leidnud uusi, seni kasutamata allikaid ja ka nende viiteraamistiku, kuhu Mannerheimi kogutud materjal täpselt sobib.

Erkki Hautamäe sõjaajalooline uurimus „Soome tormi südames" katsub lahti harutada viimast suurt sõda saatnud salasepitsusi. On selge, et Molotov-Ribbentropi sobimus oma salaklauslitega ei olnud ainuke tollaste riikide vahel sõlmitud varjatud leping ning Hautamäki toobki välja Stalini ja Churchilli vahelise lepingu 15. oktoobrist 1939 ja analüüsib selle mõju tolleaegsetele sündmustele. On andmeid, et kinnitus leppe olemasolu kohta on ühest arhiivist ka välja ilmunud. Nii saab selgeks, miks Nõukogude Liidu liider Mihhail Gorbatšov avalikkusele MRP lisamaterjalid nii kergesti „hambusse andis" – võitjate omavahelised salajased toimetamised pidid peitu jääma, võitjate vandenõud ei tohtinud päevavalgust näha.

Hautamäki „hammustab" ka juhtide isiksusi ja isiklikke omadusi ning nende otsuseid ja tagapõhju. Kas ka nemad on vaid keskpärased inimesed oma piiratuses ja stereotüüpides? Kas ühiskondliku rahu säilitamine, oma positsiooni kindlustamine või usk oma ideedesse, et selle pärast võib ohverdada kümneid miljoneid inimelusid?

Esitlusel võimalik raamatu 1. ja 2. osa osta komplektina sularahas 30.− eurot.

Kõik huvilised on oodatud!