Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus

30.05.22

Neljapäeval, 9. juunil kell 17.00–18.30
Viljandi Linnaraamatukogus

 

Kas sulle läheb korda,
millega tegelevad Viljandis lapsed ja noored?

Kutsume Sind neljapäeval, 9. juunil kell 17.00 Viljandi Linnaraamatukokku mõtteid ja ideid vahetama teemal, kas Viljandi on laste- ja noortesõbralik linn. Mis on meil hästi ja millised mured vajavad lahendamist? 

Dialoogile on oodatud noored, laste- ja noortega
töötavad spetsialistid ning lapsevanemad.

 

Dialoogist lühidalt

Dialoog ehk arutelu on loomulik viis üheskoos mõelda. Heas dialoogis on ruumi erinevuste avatud uurimisele, empaatilisele kuulamisele, oletuste kriitilisele uurimisele ja teadvustamisele ning enese väljendamisele. Dialoogi kaudu me saame rakendada erinevustest tulenevat energiat ja suunata see tõhusamale koostegutsemisele. Vestluses kerkivad esile võimalused, mis muidu poleks esile kerkinud. Avaliku dialoogi kaudu soodustame kohalikku ja kohalike dialoogi, kodanikuaktiivsust ning üksteise märkamist ja kuulamist.

 

Projektist „Kohalike dialoog kohalike raamatukogus"

Kohalike dialoog kohalike raamatukogus" on raamatukogude aasta raames toimuv esmakordne pilootprojekt, mille käigus 12 raamatukogutöötajat üle Eesti omandasid dialoogi loomise ja kogukonna kaasamise oskusi. 6.10. juunil toimuva dialooginädala raames viiakse igas programmis osalenud raamatukogus läbi üks kohalik dialoog.

 

Projekti korraldajad: Eesti Koostöö Kogu, raamatukogude aasta, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing.
Vaata täpsemalt https://kogu.ee/kohalike-dialoog-kohalikus-raamatukogus/