3-12 aastaste laste vanematele

17.01.19

Teisipäeval, 29. jaanuaril kell 17.30-18.30

Viljandi Linnaraamatukogu Linnagaleriis (3. korrus)

 

Lastevanemate tund

"Lapse keeleomandamine"

 

Loengut viib läbi Tallinna Ülikooli lingvistika doktorant ja lastekeeleuurija Andra Kütt.

 

Laste keeleomandamise uurimine annab võimaluse näha lähemalt seda, mis üldse keel on, kuidas keelesüsteem algusest peale
n-ö üles ehitatakse ning mis teguritel on seejuures kõige tähtsam roll. Kindlasti on väga tähtis roll sellel, kuidas vanemad lapsega räägivad. Näiteks on selgunud, et väikelastega rääkides kasutavad vanemad väga palju direktiivseid kõneakte, st käsivad, keelavad, paluvad lapsel midagi teha.

 

Tallinna Ülikooli lingvistika doktorant Andra Kütt ja professor Reili Argus said hiljuti valmis informatiivse voldiku laste keeleomandamisest. Trükises kirjeldatakse nii üks- kui ka kakskeelse lapse keelelist arengut ja antakse nõu, kuidas lapse kõne arengut toetada.

Käsitletavad teemad on keeleomandamine, keeleline areng ja kõne arengu toetamine.

 

Vajalik eelregistreerimine 25. jaanuariks
e-posti aadressil eliise.vainurm@raamatukogu.viljandi.ee

 

Osalejate arv on piiratud!

 

Esimene lastevanemate tund toimus 16. oktoobril (2018), külas oli Diana Poudel, kes rääkis küberhügieenist, suhtlusest võõraste inimestega internetis. Samuti kõneles teemal, mis puudutab tänapäeval kõiki lapsevanemaid - lapsed ja sotsiaalmeedia. Loengus tutvustas ta ka oma raamatut "Turvaline internet". 

 

Teises lastevanemate tunnis 22. novembril (2019) oli lektoriks Viljandi Haigla psühhiaatriakliiniku ülemarst dr Madis Parksepp, kes kõneles teemal "Faktid, faktoidid ja soolapuhumine meditsiinis".


Lisainfo:

Eliise Vainurm

raamatukogu huvijuht

433 8673, 5389 8988

eliise.vainurm@raamatukogu.viljandi.ee

 

 

Esimeses Lastevanemate tunnis kõneles Diana Poudel.