5-10-aastastele lastele

21.06.23

 

Programmi "Lugemisisu" uue hooajaga saab liituda juba suvel, alustame oktoobrist 2023.

 

Viljandi Linnaraamatukogu kutsub lapsi osalema
„Lugemisisu" lugemisprogrammis

 

Üle-eestilise lugemisprogrammi eesmärgiks on innustada 5–10-aastasi lapsi lugema, pakkudes selle juurde mängulist lisategevust. Lapsed saavad raamatukogust valida endale lugemiseks meelepäraseid raamatuid. Läbiloetud teosed pannakse lugemispassi kirja ja täidetakse nende kohta loomingulised ülesanded. Õppeaasta lõpus premeeritakse kõiki lugemispassi täitnud lapsi lugemisdiplomiga. Lasteaialapsed saavad lugemisprogrammis osaleda õpetaja eestvedamisel rühmana. Programmi läbinud rühmasid tunnustatakse lugemisdiplomiga.

Lisaks saavad lugemisprogrammis osalevad algklassid ja lasteaiarühmad registreeruda raamatukogu teematundidesse:

  • Lugemismängude teematunnis on tähelepanu tähe- ja lugemisõppel. Ideid tunnimaterjalide väljatöötamiseks on andnud Eesti Lugemisühingu spetsialistid.
  • „Raamatu teekonna" tunnis antakse ülevaade, kuidas valmib raamat ning tutvutakse raamatuga mänguliste võtetega. Teksti raamatu saamisloost on kirjutanud Krista Kumberg.
  • Kertu Sillaste koostatud illustratsioonitunnis vaadeldakse pildi osakaalu tähtsust lasteraamatus ja erinevaid kunstitehnikaid.
  • Teematunnis „Nukitsamehe raamatukogu" tutvustatakse lasteaialastele mänguliselt raamatukogu olemust. Tund valmis TLÜ vanemteadur Andra Küti osalusel.
  • Kätlin Vainola koostatud teematunnis "Teeme ise ajakirja" on meediaõpe ühendatud loovkirjutamise ülesannetega.
  • 2022/2023 hooajal lisandus programmi valikusse Eesti Rahvakultuuri Keskusest Maili Metssalu abil teematund muinasjuttudest – "Oh sa jutt! Muinasjutt!".

Lugemisprogramm „Lugemisisu" tutvustab uuemat lastekirjandust ja avardab laste kultuurikogemust. Programm toetab üleriigilist õppekava, arendades laste keele- ja kirjanduspädevust.

„Lugemisisu" programmi materjalide kujundaja on illustraator Kertu Sillaste.

„Lugemisisu" programmi koostab Eesti Lastekirjanduse Keskus, ettevõtmist toetab Kultuuriministeerium.

Programm kestab 3. oktoobrist 2022 kuni 31. maini 2023.

 

Lisainfo:
Anneli Kengsepp
e-post anneli.kengsepp@raamatukogu.viljandi.ee

Facebook: www.facebook.com/groups/lugemisisu