Noorte omaloominguvõistluse tulemused

21.04.17

Seekord ma võitsin

(rida Eliisa Raali luuletusest)

 

20. Viljandimaa noorte omaloominguvõistluse kokkuvõtete tegemine ja laureaatide tunnustamine toimus 19. aprillil 2017 Viljandi Linnaraamatukogus.

 

Viieteistkümnelt 15-21 aastaselt noorelt saadetud töid hindas neljaliikmeline žürii koosseisus Alvar Loog, Margus Haav, Laura Mets ja Aleksandra Tšoba. Esmakordselt võistluse ajaloos tekkis olukord, kus žüriiliikmetel tuli end saadetud tööde hindamiselt taandada: Margus Haav taandas end Erik Ivar Haava ja Aleksandra Tšoba taandas end Steven-Kristjan Tšoba esitatud tööde hindamisest. Loomingut hinnati eraldi luules ja proosas.

 

Lõpuüritusel jäi kõlama žürii mõte, et rõõmustas seekordne omaloominguvõistlusele saadetud tekstide tase. Tänavu hindamiseks saadetud loomingut lugedes ei tulnud hindajatel ühegi kirjutise puhul mõtet, et tegu oleks olnud lugemisele raisatud ajaga. Kõik tekstid kandsid kindlat sõnumit ning olid heal tasemel, ehkki mõne juures tuleks enne avaldamist toimetamistööga vaeva näha. Tegelikult on raske vahet teha, kas hinnati sõnameisterlikkust või looja potentsiaali. Žürii pidas oluliseks seda, et autoril on oma selge käekiri ja teravus. Esikolmikusse jõudsid peamiselt need kirjutised, mis kuidagi eristusid.

 

LAUREAADID

 

LUULES

I koht             Brenda Tarn kogu luulebuketi eest (11 p)

II koht            Liine Palu luuletus „Tagasilangus" (6 p + 0,5 p luuletus „Vaata mulle silma …")

III koht           Madis Kirsman luuletus „Vestlus iseendaga" (3,5 p)

 

Teised äramärgitud tööd luules:

Jan-Erik Sarv             3 punkti

Anna-Liisa Sääsk       2 punkti

 

PROOSAS

I koht            Eliisa Raal tekst „Unelm" (6 p)

II koht           Steven-Kristjan Tšoba tekst „Huvitav" (5 p)

III koht          Erik Ivar Haav tekst „Jack ja kivivars" (4 p)

 

Teised äramärgitud tööd proosas:

Brenda Tarn „Generatsioon Tinder" (3,5 p)

Kristin Puranen „Aeg ei röövi meid" (2,5 p)

Madis Kirsman „Viljandi" (2 p)

 

Kuidas kujunes tulemus?

Žüriiliikmete individuaalne hinnang võistlusele laekunud töödele saadeti korraldajale elektrooniliselt nende arvates enim võitu väärivaid tekste pingeritta seades. Žüriiliige Margus Haav taandas end Erik Ivar Haava (pseudonüümiga Jack Kivi) ja Aleksandra Tšoba taandas end Steven-Kristjan Tšoba (pseudonüümiga ÀBøsT) esitatud tööde hindamisest. Projektijuht summeeris žürii laekunud tulemused hinnates pingereas esikohale asetatud töid 3 punkti, teisele koha töid 2 punkti, kolmanda koha töid 1 punkti ning esikolmikust välja jäänud kuid äramärgitud töid 0,5 punktiga.

 

Noppeid žürii tagasisidest esikolmikule

Lõpuüritusel olid noortele tagasisidet andmas Margus Haav, Laura Mets ja Aleksandra Tšoba.

 

Brenda Tarni luuletused

Žüriiliikmed tõid välja välja buketi ühtlase taseme ja terviklikkuse. Noorel on oma tuntav käekiri – tekstides huvitavad sõnamängud, puändid. Võime tabada ja anda edasi hetke (nt luuletus „tahaksin elada kahekümnendatel", „mulle meeldib sind jälgida", „kasutatud süstlad millega manustati armastust", „kui Luunja kasvuhooned valgustavad taevast")

 

Liine Palu „Tagasilangus"

Kuigi luuletus oli vaid viis rida pikk, mõjus see tabavalt ning eristus selgelt muudest tekstidest.

 

Madis Kirsmani „Vestlus iseendaga"

Luuletus eristus oma räppmuusikat meenutava stiiliga.

 

Eliisa Raal „Unelm"

Margus Haava meelest nagu proosaluuletus, mille puhul on raske selgelt eristada, kas hinnata sõnameisterlikkust või autoris peituvat potentsiaali. Laura Metsa arvates oli tegu ühe erilisima vormikatsetusega, mis ühelt poolt oli katsetus, kui autor oli suutnud selle lõpuni vormistada. Tegu oli eksimatult oma stiiliga. Aleksandra Tšoba haakus teiste žüriiliikmete arvamusega ja võrdles Eliisa Raali proosapala oma haldjaliku stiili poolest Kristiina Ehini kirjutistega.

 

Steven-Kristjan Tšoba „Huvitav"

Laura Mets pidas seda üheks kõige huvitavamaks tekstiks, kuna andis hea pildi noore mehe mõttemaailmast. Tihtilugu kiputakse unustama, et noor inimene on ka inimene oma tunnete ja mõtetega. Tekst oli kirjutatud nii, et haaras endasse ning lugemiseks kulunud aega ei tajunud. Kõik oli tervikuks kokku seotud ja paigas. Margus Haav lisas, et noorte arvamus on tänapäeval asi, mida otsitakse igal pool ning oskus oma arvamust väljendada on kirjutaja puhul väga hinnatud omadus.

 

Erik Ivar Haav „Jack ja kivivars"

Aleksandra Tšoba hinnangul oli tegu lõbusa ja humoorika looga, mida oli tore lugeda. Laura Metsa arvates lisas vürtsi tunne, et tekst on kirjutatud provokatsioonina žüriile.

 

Võistlust toetasid Viljandimaa Omavalitsuste Liit, Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Kultuurkapital.

Teksti juures on kasutatud Keily Tammaru illustratsiooni Silm.

 

Veronika Raudsepp Linnupuu

projekti koordinaator

tel: 433 8660

e-mail: veronika.linnupuu@raamatukogu.viljandi.ee