22. Viljandimaa noorte omaloominguvõistlus

6.03.20

 

23. mail (2019) toimus Viljandi Linnaraamatukogus 22. Viljandimaa noorte omaloominguvõistluse lõpetamine, kus parimaid auhinnati Eesti Kultuurkapitali stipendiumi ning omavalitsuste liidu toel soetatud kinkekaartidega. Kõik osalejad said kingituseks kolme eelmise võistluse laureaatide töid sisaldava kogumiku "Meie mõtted 2016-2018".

 

Kaheksalt noorelt laekunud töid hindas 3-liikmeline žürii, kuhu kuulusid kultuuriajakirjanik Margus Haav, võistluse kunagine laureaat ja praegune lavastaja Laura Jaanhold ja Viljandi Linnaraamatukogu esindas raamatukogu teenindusjuht Rene Vahtra.

 

Omaloomingut said esitada 15-21 aastased Viljandimaa noored. Žanrilisi piiranguid võistlusel osalejatele ei seatud. Laureaate hinnati luules ja proosas eraldi. Luuležanris otsustati laureaate paremusjärjestuse alusel pingeritta mitte seada ning anda välja lisaks kahele luulepreemiale eripreemiaid märkimist leidnud töödele. Parimate kirjutajate vahel jagati Eesti Kultuurkapitali preemiaid koguväärtuses 400 eurot ning Viljandimaa Omavalitsuste Liidu toel soetatud kinkekaardid.

 

Eelarvamusevaba hinnangu saamiseks esitati tööd žüriile pseudonüümidega autoriseeritult. Žüriiliikmete individuaalne hinnang võistlusele laekunud töödele saadeti korraldajale elektrooniliselt. Võistluse koordinaator summeeris žürii laekunud tulemused hinnates pingereas esikohale asetatud töid 3 punkti, teise koha töid 2 punkti, kolmanda koha töid 1 punktiga.

 

Põhjaliku tagasiside omaloomingule ning võimaluse küsida ning täpsustada said need noored, kes olid 23. mail 2019 linnaraamatukogu lõpuüritusel. Žürii andis lahke loa täiendavate küsimuste korral nende poole pöörduda.

 

LAUREAADID LUULES

 

Luulepreemiad

Triinu Orav

Emma Kruusmäe

 

Eripreemiad luules

Kristin Tamm

Grete Kaljusaar

 

LAUREAADID PROOSAS

I koht    Triinu Orav „R A H U T U S"

II koht   Hannabel Kruusmäe novell „Süüdlane"

 

 

ŽÜRII TAGASISIDE NOORTELE

 

Luule

 

Triinu Orav (7 p) – Eesti Kultuurkapitali stipendium 100 €.

Laura Jaanhold leidis, et noore luuletustes leidub mitmeid toredaid kujundeid. Triinu luulebukett oli Laura jaoks kõige huvitavam – selles leidusid lahedad mõtteleiud („kuid su keel hoopis muutis mu keeletuks"; „seisad mu ees oma hinges ja ilus"), aga samas ka palju rütmi lonkamist ja ebakindlust, mis vormis täpselt luuletada. Aimata on võitlust üdini tänapäevase ja underliku stiili vahel. Soovitus valida üks neist või ajada see võitlus veelgi teravamaks.

Margus Haava hinnangul on neiu proosas justkui pisut tugevam, aga luulevormiga ei teki ka teab mis suuri probleeme. Kindlasti mõlemas žanris edasi kirjutada!

Rene Vahtra tooks eriti välja luuletuse „Suitsunurgas", mis näitab, et noores on palju potentsiaali luuleks.

 

Emma Kruusmäe (7 p) – Eesti Kultuurkapitali stipendium 100 €.

Žürii hindas seda, et Emma saatis suure buketi, mille järgi saab hästi aimu tema stiilist. Laura Jaanhold märkis, et neiu stiil on minimalistlik ja omapärane, kuid minimalismi juures esineb vahepeal vääratusi - see on see minimalismi needus, et tuleb olla ekstra hoolikas viimistlusel ja iga vääratus paistab kohe silma. Ideeliselt kumas läbi soov end parandada ja muuta, on tunda liivilikku kurbust.

Rene Vahtra arvates sobiksid mõnegi luuletuse ideed proosaloo põhjaks - toob eriliselt välja „Hommiku võlu".

Margus Haav üllatus neiu vanust kuuldes meeldivalt, sest mõnelgi loojal kulub kogu elu, et jõuda selle lihtsa tõeni, mida Emma juba hoomab – vähem on rohkem!

 

Kristin Tamm – Rahva Raamatu kinkekaart 30 €.

Margus Haav leidis, et luuletuses on paljuvõitu musta masenduse hõngu, aga igal juhul jäi ta meelde.

Laura Jaanholdile jäi silma mitmeid tabavaid leide sõnastuses.

 

Grete Kaljusaar – Rahva Raamatu kinkekaart 30 €.

Rene Vahtra ja Margus Haav nõustusid, et kuigi paljusid luuletajaid kannustab nukrusesse kalduv emotsioon siis eriti värskendav oli lugeda kelmikas-humoristlikust tundest kantud loomingut. Eriliselt vääriksid Rene meelest esiletõstmist luuletused „Vägi" ja „Laiskus" (viimane küll väikese muudatusega eelviimases reas – asendada „keegi" sõnaga „kõik")

Laura Jaanholdile jäi loetust pisut väheks, ehkki kõik neli võistlusele saadetud tööd olid lühikesed ja tabavad. Head sõnamängud, peen sotsiaalkriitika. Julgelt võib järgmistel võistlustel rohkem tekste saata, et žüriil tekiks parem ülevaade luuletaja stiilist!

Rene Vahtra hindas eriti luuletust „Vägi", mis oli omamoodi ja lööv. Tabavad sõnamängud, positiivset tunnet tekitav.

 

Proosa

I koht    Triinu Orav „R A H U T U S" (9 p) – Eesti Kultuurkapitali stipendium 200 €.

Triinu Orav sai tänavu tunnustatud ka luuležanris, kuid kõigi žüriiliikmetel oli tema proosa luulest lihvitum. Laura Jaanholdi hinnangul peegeldas neiu proosatekst tema loomingulist mõttemaailma rohkem. Proosapala on minimalistlik ja hakkas hästi tööle. Laurale on kunagi žürii poolt tehtud „kompliment", et tekkis tunne justkui oleks tekst meesterahva kirjutatud ning kuigi seda võib võtta šovinistlikult, tekkis soov sedasama „komplimenti" Triinu Oravale edasi öelda – tegu on jõulise tekstiga. Miinusena võib välja tuua tekstis esinevad näpuvead. Lugedes tekkis masohhistlik tunne, et kui kaugele autor saaks selle loo veel kruvida enne kui see enam ei tööta?

Margus Haav hindas seda, kuidas autor on suutnud viimistletud tehnika ja hea idee kokku sulatada. Kiitis väljendeid ja sõnamänge nagu „paanika voolab tema veenides".

Rene Vahtra arvates on iga teksti puhul ülioluline see, kas tekib pilt või ei teki. „Rahutus" pani vaimusilmas pildid kohe jooksma ning loo sisse minnes, adumata kohe tekstiga tehtud „trikki", tekkis mõningane deja vu rahutukstegev efekt. Oleks soovinud, et teatud asju oleks rohkem lahti kirjutatud, kuid loo ülesehitust arvestades olnuks see kindlasti keeruline.

 

II koht   Hannabel Kruusmäe novell „Süüdlane" (6 p) – Uku Keskuse kinkekaart 100 €.

Laura Jaanhold kiitis noore oskust põnevust hoida. Lugu on ladus, ehkki näpukaid on omajagu. 

Rene Vahtra hinnangul on Hannabelil kaasahaarav lugu, kus kõik loole vajalikud osad on paigas. Kui ikka „film" jooksma hakkab, võib pisivead andeks anda.

Margus Haava jaoks ei hakanud lugu eriti tööle, kuid kahtlemata on seal ideid, mida arendada.

 

Võistlust toetasid Viljandimaa Omavalitsuste Liit, Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Kultuurkapital.

 

Veronika Raudsepp Linnupuu,

projekti koordinaator

tel: 433 8660;
e-mail: veronika.linnupuu@raamatukogu.viljandi.ee