Tellimine teistest raamatukogudest (RVL)

27.05.20

RVL-i kaudu on raamatukogu lugejail võimalik tellida meie raamatukogus puuduvaid teavikuid teistest Eesti raamatukogudest (Eesti Rahvusraamatukogu kaudu ka välismaa raamatukogudest)

 

RVL-i kaudu saab tellida raamatuid, noote ning ajakirja- ja ajaleheartiklite koopiaid. Koopiad on tasulised.

 

RVL-i kasutamisel maksab lugeja teaviku tagasisaatmise postikulu (v. a Tallinna Keskraamatukogu, kus lugeja tasub edasi-tagasi teaviku saatmise postikulud). Postikulu määrab Eesti Post.

 

RVL-i saab tellida raamatukogu 4.saalist.

Info telefonil 433 8684
 
RVL-i kaudu teavikute tellimise, laenutamise ja saatmise korra sätestab Raamatukogudevahelise laenutuse juhend (RT Lisa 1999, 41, 552).