Rahvaküsitlus

1.12.22

30. novembril (2022) toimus Viljandi linnaraamatukogus Viljandi maakonna elanike hulgas läbi viidud rahvaküsitluse avalik esitlus.
Küsitluse aitas läbi viia Mari Arnover (kliendiuuringud.ee) (fotol) ja elanike tagasisidet aitasid koguda kõik 37 raamatukogu. Küsitlusele vastas raamatukogupäevade ajal, 10 päeva jooksul, 745 inimest.

 

21. sajandi raamatukogu visioonidokumendis on
rahvaraamatukogu väärtused:

1. Usaldusväärne

2. Kättesaadav

3. Kasutajakeskne

4. Mitmekülgne

5. Inspireeriv

6. Paindlik

 

Need väärtused on ka tänaste lugejate ootused. Raamatukogu võiks olla lahti hommikust õhtuni. Soovitakse lugeda värskeid ajalehti ja ajakirju, rohkem uusi raamatuid, nii eesti, inglise kui saksa keeles. Väga oluliseks peetakse näituseid, kohtumisi huvitavate inimestega, loenguid, töötube ja raamatuklubisid. Vajalikud on lugema innustavad tegevused lastele ja noortele, koolivaheaegade tegevused, võistlused ja viktoriinid. Head tagasisidet said nii raamatukapp kui tagastuskast, raamatuklubid, kohtumisõhtud, sündmused lastele ja arvutikasutamise võimalus.

 

Selgus, et on teenuseid, mida lugejad soovivad aga ei tea nende olemasolust. Viljandi maakonna raamatukogude vahel toimub lugejale tasuta raamatukogude vaheline laenutus (RVL) – soovitud raamatu saab tellida teisest Viljandimaa raamatukogust enda „koduraamatukokku". Paljud raamatukogud pakuvad eakatele, kellel ei ole võimalik ise raamatukogu külastada, koduteenindust. Lugeja saab ise enda lugejakontolt vaadata oma varasemaid raamatulaenutusi. Lasteaiarühmadele ja kooliõpilastele pakutakse raamatukogu- ja teematunde kui need eelnevalt raamatukoguhoidjaga kokku leppida.

 

Samas ootavad lugejaid lahendusi, mis vajavad lisaressurssi: mõnusaid istumise ja töötamise kohti, lebotamise paikasid, mõnusa mööbliga noortealasid, diivaneid ja tugitoole, paremat valgustust ning ventilatsiooni. Hea meelega kasutaksid mõned lugejad raamatukogus õmblus- ja tikkimismasinaid, 3D-printerit, litsentsiga heli- ja videotöötlusprogramme ning rühmatöö ning koolituse ruume. Paberraamatute kõrvale oodatakse e- ja audioraamatuid.

Murekohtadena toodi välja, et raamatukogu ei ole avatud lugejale sobival ajal, vähe head väärtkirjandust, raske leida huvipakkuvaid raamatuid, headele raamatutele pikad järjekorrad, üritused toimuvad ebasobival ajal, külmad ruumid ja vana tehnika ning auto parkimise probleem. Ühe lugeja ettepanek oli koostada rohkem näituseid kohalikest inimestest, et talletada koduloolist pärandit.

 

Aitäh, kõigile vastajatele!
Raamatukogud hakkavad teie ettepanekuid jõudumööda ellu viima!
Lisarahastust nõudvate lahenduste osas püütakse leida lahendusi koostöös kohalike omavalitsustega.

Fotod: Anneli Kengsepp