Komplekteerimine

25.07.19

Avatud  ER  9.0017.00

 
Komplekteerimisosakond puhkab 12.-26.08.2019
Telefon, faks 433 8674 
 
 
Komplekteerimisosakond tegeleb Viljandi Linnaraamatukogu ja maakonna 39 rahvaraamatukogu sisulise komplekteerimisega. 
 

Osakonna põhilised tööprotsessid:

info hankimine ja edastamine ilmuvatest teavikutest maakonna raamatukogudele

teavikute tellimine kõigile maakonna raamatukogudele

uute saabunud teavikute liigitamine ja märksõnastamine ning elektronkataloogi sisestamine (raamatukogutarkvara URRAM baasil)

järelkomplekteerimine

 

Komplekteerimise allikateks on:

kirjastused

vahendusfirmad

raamatukauplused ja antikvariaadid

kingitused, annetused nii üksikisikutelt kui organisatsioonidelt

 
Teavikute valikul lähtutakse lugejate nõudlusest ja rahalistest võimalustest.
 

Komplekteerimise peamisteks prioriteetideks on:

omakultuur ja eestlus

teatmeteosed ja teabekirjandus

õppekirjandus

lastekirjandus

klassikaline ja kaasaegne tõlkeline väärtuslik ilukirjandus

 
Tutvumisel uuema eesti kirjandusega võivad abiks olla järgmised interneti leheküljed:
Liivametsa lugemised - ülevaade uuemast eesti kirjandusest