Komplekteerimine

27.07.20

Avatud  E–R  9.00–17.00

 
Telefon, faks 433 8674 
 

Kollektiivpuhkus 07.08.2020–21.08.2020

 
Komplekteerimisosakond tegeleb Viljandi Linnaraamatukogu ja maakonna 39 rahvaraamatukogu sisulise komplekteerimisega. 
 

Osakonna põhilised tööprotsessid:

info hankimine ja edastamine ilmuvatest teavikutest maakonna raamatukogudele

teavikute tellimine kõigile maakonna raamatukogudele

uute saabunud teavikute liigitamine ja märksõnastamine ning elektronkataloogi sisestamine (raamatukogutarkvara URRAM baasil)

järelkomplekteerimine

 

Komplekteerimise allikateks on:

kirjastused

vahendusfirmad

raamatukauplused ja antikvariaadid

kingitused, annetused nii üksikisikutelt kui organisatsioonidelt

 
Teavikute valikul lähtutakse lugejate nõudlusest ja rahalistest võimalustest.
 

Komplekteerimise peamisteks prioriteetideks on:

omakultuur ja eestlus

teatmeteosed ja teabekirjandus

õppekirjandus

lastekirjandus

klassikaline ja kaasaegne tõlkeline väärtuslik ilukirjandus

 
Tutvumisel uuema eesti kirjandusega võib abiks olla 2020. aastal koostatud Eesti Rahvusraamatukogu võrguväljaanne: