Komplekteerimine

8.08.22

Avatud  E–R  9.00–17.00

 
Telefon, faks 433 8674 
 
 
Komplekteerimisosakond tegeleb Viljandi Linnaraamatukogu ja maakonna 39 rahvaraamatukogu sisulise komplekteerimisega. 
 

Osakonna põhilised tööprotsessid:

 • info hankimine ja edastamine ilmuvatest teavikutest maakonna raamatukogudele
 • teavikute tellimine kõigile maakonna raamatukogudele
 • uute saabunud teavikute liigitamine ja märksõnastamine ning elektronkataloogi sisestamine (raamatukogutarkvara URRAM baasil)
 • järelkomplekteerimine

 

Komplekteerimise allikateks on:

 • kirjastused
 • vahendusfirmad
 • raamatukauplused ja antikvariaadid
 • kingitused, annetused nii üksikisikutelt kui organisatsioonidelt
 
Teavikute valikul lähtutakse lugejate nõudlusest ja rahalistest võimalustest.
 
 

Komplekteerimise peamisteks prioriteetideks on:

 • omakultuur ja eestlus
 • teatmeteosed ja teabekirjandus
 • õppekirjandus
 • lastekirjandus
 • klassikaline ja kaasaegne tõlkeline väärtuslik ilukirjandus
 
Tutvumisel uuema eesti kirjandusega võib abiks olla 2020. aastal koostatud Eesti Rahvusraamatukogu võrguväljaanne: