Viljandi maakonna noorte omaloominguvõistlus

27.05.21

25. mail 2021 veebikohtumisel sai punkti
24. Viljandimaa noorte omaloominguvõistlus ja
selgusid laureaadid.

 

Žürii koosseisus kultuuriajakirjanik Margus Haav, raamatukogu teenindusjuht Rene Vahtra ning võistluse kunagised laureaadid
lavastaja Laura Jaanhold ja luuletaja Aleksandra Puks
 andsid noortele omapoolset tagasisidet. Kuulutati välja laureaadid luules ja proosas.

 

Võistlusele said omaloomingut esitada 15–21-aastased Viljandimaa noored. Žanrilisi ja mahulisi piiranguid võistlusel osalejatele ei seatud. Võistlusele laekus töid kuuelt Viljandimaa noorelt. Neist kaks on noormehed. Neli noort on Viljandi linnast, kaks Mulgi vallast. Noorte vanus 25. aprilli 2021 seisuga: kolm noort 15-aastased, üks noor 16-aastane, üks 18-aastane ja 20-aastane. Kolm noort õpib Viljandi Kesklinna koolis, üks Viljandi Gümnaasiumis ja Heimtali Põhikoolis. Ühe osaleja kooli pole märgitud.

Eelarvamusevaba hinnangu saamiseks esitati laekunud tööd žüriile lugemiseks pseudonüümidega autoriseeritult. Žüriiliikmete kummagi žanri individuaalne pingerida saadeti koos kommentaaridega korraldajale elektrooniliselt. Võistluse koordinaator summeeris žüriilt laekunud pingerea alusel tulemused, hinnates esikohale asetatud töid 3 punkti, teise koha töid 2 punkti, kolmanda koha töid 1 punktiga.

Võistluse auhinnafondi toetasid Eesti Kultuurkapital ja Viljandimaa Omavalitsuste Liit kokku 770 euroga, mis võimaldab omaosaluse toel jagada laureaatide vahel netosummana 620 eurot. Mõlema žanri esikolmikute vahel jagati auhinnad järgmiselt: I koht – 150 €, II koht – 100 € ja III koht 60 €. 

Lisaks jagati Viljandi Linnaraamatukogu juubeliaasta puhul eripreemiad esitatud võistlustöö juurde kuuluva parima omaloomingulise illustratsiooni ning parima raamatukogu- või lugemisteemalise kirjatöö eest 50 €.

Kõik osalejad saavad kingikoti #VLRK110 juubelimeenete ja varasema omaloominguvõistluse laureaadi ning tänase žüriiliikme Aleksandra A. T. uue luulekoguga "See peab olema armastus".

Tänavune võistlus paistis silma hea keelekasutuse poolest – noored autorid kasutasid eestikeelseid unarsõnu, dialoogid olid usutavad ning emotsiooni edasiandmise oskus kiiduväärt. Kõiki osalejaid võib kiita, elementaarne keeleoskus on väga hea! Kirjavigu ja grammatika suhtes eksimusi oli suhteliselt vähe. Soovitus hoida ja arendada võistlustöödes näidatud head eneseväljendusoskust.

Põhjaliku personaalse tagasiside omaloomingule ja võimaluse küsida ning täpsustada said need noored, kes osalesid veebikohtumisel. Kokkuvõtte žürii poolt välja toodud märksõnadest ja soovitustest igale osalejale edastati noortele kohtumise järel ka kirjalikult. Hinnangud olid enda isikust lähtuvad ning mõnegi esitatud töö puhul olid arvamused väga erinevad. Küll aga oldi oma pingeridades haruldaselt üksmeelsed esikohtadele jäänud autorite osas. Žürii andis lahke loa täiendavate küsimuste korral nende poole pöörduda.

 

LAUREAADID

Proosa

1. Triinu Kree „Tindi võim" (PDF) – 9 punkti

2. Marian Vridolin „Hirm, arm, surm" (PDF) – 7 punkti

3. Merili Meltsas „Üle Ääre ja põhjani" (PDF) – 4 punkti

 

  • Rene Vahtra eripreemia Mirt Mändojale romaani „Varjatud pool" eest (ei avaldata)

 

Luule

1. Gregor Jaskar Linnupuu luuletused (PDF) – 11 punkti

2. Marian Vridolin „Ühine tee" (PDF) – 9 punkti

3. Triinu Kree luuletused (PDF) – 5 punkti

 

Viljandi Linnaraamatukogu juubeliaasta eripreemiad:

  • parima lugemise- või raamatukoguteemalise kirjutise eest sai Merili Meltsas Kõigi Teadmiste Raamatukogu eest loos „Üle Ääre ja Põhjani" (PDF)
  • illustratsiooni eripreemia sai Gregor Jaskar Linnupuu foto „Kummikommipõlvkond" eest

Eripreemia illustratsiooni eest – Gregor Jaskar Linnupuu "Kummikommipõlvkond"

Kodulehel avaldatakse vaid laureaatide tööd

 

Veronika Raudsepp Linnupuu
Viljandi Linnaraamatukogu omaloominguvõistluse koordinaator
e-mail: veronika.linnupuu@raamatukogu.viljandi.ee / kultuurikonks@gmail.com