Noorte omaloominguvõistlus

8.06.22

25. noorte omaloominguvõistlus oli tavalisest luulelisem

 

Tänavu toimus 15–21-aastaseid Viljandimaa noori kirjutama innustav omaloominguvõistlus juba 25. korda. 1. juunil 2022 Viljandi Linnaraamatukogus toimunud kohtumisel said Viljandimaa sõnaosavad noored vahetut tagasisidet žüriilt. Kuulutati välja laureaadid luules ja proosas.

 

LAUREAADID
(töid saab lugeda, kui klikkida nimele)

Luule

I-II koht          Hannabel Dreving 

I-II koht          Triinu Kree

III koht           Nora Viikmaa

 

Proosa

 

Raamatukogude-aasta eripreemia

 

Noortele peegeldasid oma mõtteid kultuuriajakirjanik Margus Haav, raamatukogu teenindusjuht Rene Vridolin ning lavastaja Laura Jaanhold. Luuletaja Aleksandra Puksi tähelepanekud luges ette võistluse koordinaator Veronika Raudsepp Linnupuu. Neile noortele, kes mingil põhjusel kohale tulla ei saanud, edastatakse kirjalikud kommentaarid. Žürii andis lahke loa täiendavate küsimuste korral nende poole pöörduda.

Žanrilisi ja mahulisi piiranguid sel võistlusel osalejatele ei seata. Sel aastal laekus hindamiseks töid 12nelt Viljandimaa noorelt. Võistlusele saadeti palju luulet – 134 esitatud kirjapalast lausa 125.

Eelarvamusevaba hinnangu saamiseks esitati laekunud tööd žüriile lugemiseks pseudonüümidega autoriseeritult. Žüriiliikmete kummagi žanri individuaalne pingerida saadeti koos kommentaaridega korraldajale elektrooniliselt. Võistluse koordinaator summeeris žüriilt laekunud pingerea alusel tulemused, hinnates esikohale asetatud töid 3 punkti, teise koha töid 2 punkti, kolmanda koha töid 1 punktiga.

Võistluse auhinnafondi toetasid Eesti Kultuurkapital ja Viljandimaa Omavalitsuste Liit kokku 700 euroga, mis võimaldas jagada laureaatide vahel netosummana 560 eurot. Luule žanris jäid kaks noort jagama I-II kohta, auhind 120 € (neto), III koha saavutanud noore auhind on 50 € (neto). Žürii otsustas hinnata kolme kõrgeima hinnangu saanud proosateksti võrdväärseks, sõltumata saadud punktidest. Proosapreemia pälvinud noore auhinnaks on 90 € (neto).

Lisaks määras Viljandi Linnaraamatukogu raamatukogude teema-aasta puhul eripreemia parima raamatukogu- või lugemisteemalise kirjatöö eest 50 € (neto).

Kõik osalejad said kingikoti. Eelmistel aastatel osalenud noortele kinkisime kogumiku „Meie mõtted 2019-2021" ning uutele võistlejatele žüriiliikme Aleksandra A. T. poolt luulekogu „See peab olema armastus".

Võistlust toetasid Viljandimaa Omavalitsuste Liit, Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Kultuurkapital.

 

Kogumikku "Meie mõtted 2019–2021: Viljandimaa noorte omalooming"
saab lugeda allolevalt lingilt või klikkides kaanepildile.

Järgmiste kohtumisteni!

Veronika Raudsepp Linnupuu
Viljandi Linnaraamatukogu omaloominguvõistluse koordinaator
e-mail: veronika.linnupuu@raamatukogu.viljandi.ee 
kultuurikonks@gmail.com